loader image

Pravila o privatnosti

Landmark Project Management Company doo Beograd – Savski Venac, društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Kneza Miloša 54, Beograd, matični broj 21555029 (u daljnjem tekstu: „mi“ ili „Landmark PMC“), koje upravlja web stranicom www.landmark-pmc.com razumije važnost očuvanja privatnosti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje, te vas ovom politikom privatnosti želimo upoznati s pravnim temeljem, svrhom, načinom i ostalim pravilima prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Sve vaše osobne podatke Landmark PMC prikuplja i obrađuje u skladu s pravilima opisanim u ovoj Politici privatnosti i važećim zakonskim propisima Republike Srbije, kao i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Opća uredba o zaštiti podataka EU 2016. /679 Europskog parlamenta i Vijeća, koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018., ako je primjenjivo; u daljnjem tekstu: „Opća uredba”).

Pravna osnova i svrha obrade osobnih podataka
Pravna osnova za obradu osobnih podataka
Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka je Vaš izričiti pristanak, kao i legitimni interes Landmark PMC-a, kao voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane.

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se kada postoji legitimni interes Landmark PMC-a za unaprjeđenjem poslovanja i odnosa s korisnicima, pod uvjetom da takav interes ne ugrožava Vaša prava i slobode. Legitimni interes Landmark PMC-a može postojati u sljedećim situacijama:

provođenje i analiza naših marketinških aktivnosti/usluga (npr. priprema i slanje biltena);
ispunjavanje naše odgovornosti prema društvu u cjelini, kao i korporativno odgovorno ponašanje;
zaštita sigurnosti i integriteta internetske stranice;
sprječavanje i otkrivanje prijevara ili drugih zabranjenih ili nezakonitih aktivnosti.
Svrha obrade osobnih podataka
Vaši osobni podaci obrađivat će se u sljedeće svrhe:

marketing i oglašavanje naših proizvoda;
komunikaciju s Vama u svrhu promicanja naših proizvoda, kao i kada nam se obratite s upitom i/ili zahtjevom; i
praćenje i poboljšanje kvaliteta naših proizvoda i marketinških aktivnosti i usluga.
Ako Landmark PMC namjerava obrađivati osobne podatke u druge svrhe nego što je prethodno navedeno, prije početka takve obrade dat će vam se informacije o takvim drugim svrhama, kao i sve ostale relevantne informacije u skladu s važećom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Izvori i metode prikupljanja osobnih podataka
Vaši osobni podaci mogu se prikupljati iz sljedećih izvora:

izravno od Vas (posjetom našoj web stranici, putem obrazaca na web stranici, e-mailom, telefonom);
iz javno dostupnih izvora (društvene mreže na kojima ste objavili svoje osobne podatke i druge javno dostupne informacije).
U slučajevima kada osobne podatke ne prikupljamo izravno od Vas, oslanjamo se na to da su Vam fizičke/pravne osobe koje nam stavljaju Vaše osobne podatke na raspolaganje dale sve potrebne obavijesti, odnosno ishodile Vašu privolu, ukoliko je ista potrebna sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Landmark PMC prikuplja Vaše osobne podatke na nekoliko načina:

korištenjem web stranice Landmark PMC (vidi dolje);
putem obrazaca na našoj web stranici, anketa i drugih online obrazaca (koje ponekad mogu administrirati treće strane u ime Landmark PMC-a);
u okviru podrške i nadogradnje naših proizvoda/usluga;
pružanje tehničke podrške, savjeta ili pružanje informacija o proizvodima;
kroz proces poboljšanja i održavanja naših proizvoda;
automatiziranim sredstvima, kao što su komunikacijski protokoli, e-pošta i kolačići;
putem službenih profila Landmark PMC-a na društvenim mrežama (ako postoje) i putem vaše upotrebe dodataka za društveno umrežavanje povezanih s Landmark PMC-om;
kao rezultat vašeg interesa za Landmark PMC reklame objavljene na web stranicama trećih strana.
Kako bismo vam pružili pravodobne i kvalitetne informacije, ponekad vas možemo zamoliti da nam dostavite podatke o vašim interesima i iskustvima s našim proizvodima i/ili uslugama. Pružanje takvih informacija također nije obavezno.

Osobni podaci ili drugi podaci prikupljeni online mogu se kombinirati s informacijama koje nam dajete putem drugih izvora, na primjer putem pozivnih centara, osobno kroz razgovor s vama ili u vezi s događajima kao što su sajmovi, seminari ili konferencije. Informacije koje nam dajete povezane su s vašim odnosom s Landmark PMC-om.

Osobne podatke kao što su vaše ime i prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, fiksni i/ili mobilni telefonski broj obradit ćemo samo ako nam ih dobrovoljno date ispunjavanjem odgovarajućih obrazaca i uz vaš pristanak u slučajevima kada moramo dobiti po zakonu.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo
Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za postizanje gore navedenih svrha. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, vaše kontakt podatke (telefon, mobitel, e-mail) te druge osobne podatke koji su nam potrebni za ispunjenje neke od navedenih svrha.

Osim toga, također možemo prikupljati određene informacije tehničke prirode, kao što su podaci o vašem uređaju i IP adresi, koristeći određene tehnologije.

Ne prikupljamo posebne vrste osobnih podataka (npr. podaci o zdravstvenom stanju, rasnom ili etničkom podrijetlu, političkim stavovima i sl. u skladu s važećim propisima).

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka
Duljina vremena u kojem ćemo čuvati vaše osobne podatke ovisi o specifičnim okolnostima i svrsi za koju su osobni podaci prikupljeni.

Vaše osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni (gore opisane svrhe), za postupanje po Vašem zahtjevu ili dulje ako postoji zakonska obveza.

Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka
Landmark PMC Vam kao operater omogućava ostvarivanje svih prava predviđenih propisima o zaštiti osobnih podataka koji vrijede u Republici Srbiji, kao i Općom uredbom.

pravo na pristup Vašim osobnim podacima:
Ovo pravo uključuje vašu mogućnost zahtijevati da vas istinito i potpuno informiramo o tome prikupljamo li i obrađujemo vaše osobne podatke, kao i sljedeće informacije: svrhu i vrstu obrade vaših osobnih podataka, razdoblje pohrane vaših osobnih podataka, o postojanju prava na zahtjev za ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, kao i drugim pravima.

Prije nego što vam damo takve informacije, a kako bismo izbjegli moguću zlouporabu, možemo od vas tražiti da dokažete svoj identitet.

pravo na ispravak i dopunu Vaših osobnih podataka:
Imate pravo od nas zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, odnosno ovisno o svrsi obrade, zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka.

pravo na brisanje Vaših osobnih podataka:
Temeljem ovog prava možete podnijeti zahtjev da izbrišemo Vaše osobne podatke koje obrađujemo, ako ti podaci više nisu nužni za postizanje svrhe za koju su obrađivani ili ste opozvali svoju privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka (npr. obrada potrebna za poštivanje zakonske obveze od strane Landmark PMC-a, tj. za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnog zahtjeva).

pravo na ograničenje obrade:
Ovo pravo predstavlja Vaše pravo da ograničite obradu osobnih podataka ako:

osporavate točnost osobnih podataka, unutar razdoblja u kojem možemo provjeriti točnost njihovih osobnih podataka;
obrada je nezakonita, a protivite se brisanju osobnih podataka i umjesto brisanja tražite ograničenje korištenja osobnih podataka;
Landmark PMC više ne treba osobne podatke za ispunjenje svrhe obrade, ali ste zatražili osobne podatke kako biste podnijeli, ostvarili ili obranili pravni zahtjev; ili
uložili ste prigovor na obradu iz razloga jer smatrate da ne postoji legitimni interes za obradu Vaših osobnih podataka, te je u tijeku procjena nadjačava li pravna osnova za obradu od strane Landmark PMC-a Vaše interese.
pravo na obaviještenost o ispravku ili brisanju Vaših osobnih podataka, kao i ograničenjima obrade;
pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka:
Landmark PMC-u možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka kad god smatrate da ne postoji legitiman interes za obradu Vaših osobnih podataka ili da obrada nije nužna u svrhu obavljanja poslova od javnog interesa/ostvarivanja zakonske ovlasti. Landmark PMC će tada biti dužan prestati obrađivati osobne podatke, osim ako Vam ne dokaže da postoje pravni razlozi za takvu obradu koji prevladavaju nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili su povezani s podnošenjem, ostvarivanjem ili obranom pravnog zahtjeva.

U bilo kojem trenutku možete prigovoriti obradi vaših osobnih podataka ako se takva obrada vrši u svrhu izravnog oglašavanja i profiliranja, u mjeri u kojoj je povezana s izravnim oglašavanjem.

pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka:
Pravo primiti svoje osobne podatke koje ste prethodno dostavili Landmark PMC-u u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronički čitljivom obliku i prenijeti ih drugom voditelju obrade bez uplitanja Landmark PMC-a, ako su ispunjeni uvjeti propisani relevantnim propisima o zaštiti podataka o osobnost, kao i pravo da Landmark PMC izravno prenese vaše osobne podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

pravo na opoziv privole:
Svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka od strane Landmark PMC-a možete povući u bilo kojem trenutku putem naših podataka za kontakt (kako je navedeno u klauzuli 13), pri čemu povlačenje privole ne utječe na dopuštenost obrade koja se provodi na temelju privolu prije povlačenja.

pravo na žalbu Povjereniku:
Ukoliko niste u cijelosti ili djelomično zadovoljni našim odgovorom na Vaš upit i/ili zahtjev ili ako ne odgovorimo na Vaš poslani upit i/ili zahtjev ili ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka provedena suprotno relevantnim propisima, imate mogućnost da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka Republike Srbije na sledeći način:

Poštanska adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd,

Kontakt telefon: +381113408900

E-pošta: office@poverenik.rs

U vezi sa svim upitima i/ili zahtjevima možete nas kontaktirati koristeći podatke za kontakt kako su navedeni u nastavku (klauzula 13).

Landmark PMC će odgovoriti na vaš zahtjev bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Ovaj rok se može produžiti za još 60 dana (ukupno: 90 dana) ako je zahtjev složen ili postoji veliki broj zahtjeva. Landmark PMC će vas obavijestiti o produljenju roka u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Landmark PMC dužan je bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka Republike Srbije o svakoj mogućoj povredi Vaših osobnih podataka koja može uzrokovati rizik za prava i slobode fizičkih osoba, ili ako moguće, u roku od 72 sata od saznanja za ozljedu. U slučaju da Landmark PMC ne dostavi obavijest o povredi kako je gore navedeno, dužan je obrazložiti razloge nepostupanja u navedenom roku.

Ukoliko je ozljeda osobnih podataka takva da može prouzročiti visok rizik za prava i slobode fizičkih osoba, Landmark PMC dužan Vas je o ozljedi obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja.

Prikupljanje osobnih podataka putem interneta
Prijava na internet poslužitelj
U sklopu upravljanja internetskim stranicama održavamo i pratimo korištenje bilježenjem tzv. prijava na internetski poslužitelj. Pružaju, primjerice, informacije o tome koji se preglednici koriste za pristup našem web-mjestu, koje web-mjesta imaju visok promet i tijekom kojeg je razdoblja dana naše web-mjesto jako opterećeno. Ove informacije koristimo za poboljšanje sadržaja i značajki pregledavanja naše web stranice. Ovi podaci, u anonimnom ili skupnom obliku, mogu se koristiti za određivanje novih značajki koje je potrebno razviti za potrebe web stranice kako bismo pružili bolju uslugu našim korisnicima.

Kolačići
Određene tehnologije poznate kao “kolačići” mogu se koristiti za pružanje prilagođenih informacija putem web stranice. Kolačić je podatak koji internetska stranica može poslati Vašem pregledniku i koji se može postaviti u vaš sustav putem vašeg preglednika. Naša web stranica koristi kolačiće koji Vam pomažu pronaći i koristiti web stranicu. Landmark PMC može postaviti ove vrste kolačića bez potrebe za vašim pristankom.

Kolačići se mogu koristiti na našoj web stranici za prikupljanje zbirnih statističkih podataka o korištenju, koje koristimo za poboljšanje rada web stranice. Koristimo ove kolačiće kako bismo poboljšali Vaše iskustvo kao korisnika i kako bismo Vam bolje služili kada se vratite na web stranicu. Postavljanje takvih kolačića ne zahtijeva Vaš poseban pristanak i korištenjem web stranice smatra se da pristajete na Landmark PMC postavljanje kolačića ove vrste.

Landmark PMC može surađivati s odabranim trećim stranama, tj. poslovnim partnerima, koji postavljaju kolačiće kako bi Vam prikazali sadržaj povezan s Landmark PMC-om, uključujući reklame Landmark PMC-a, na njihovim web stranicama ili drugdje na internetu, na temelju Vaših prethodnih posjeta našoj web stranici. Landmark PMC također postavlja kolačiće koji bilježe Vaše postavke kada koristite web stranicu kako bi Vam Landmark PMC mogao ponuditi prilagođene marketinške materijale koji bi Vas mogli zanimati. Kako bi ti kolačići radili, možda ćete morati omogućiti korištenje tih vrsta kolačića pomoću mehanizma koji nudi Landmark PMC. Možete odabrati opciju obavijesti o primanju kolačića na Vašem pregledniku, kako biste mogli odlučiti želite li to prihvatiti. Korištenjem naše web stranice slažete se da možemo postaviti ovu vrstu kolačića na Vaš sustav. Za više informacija pogledajte korisničke podatke u svom internet pregledniku. U svakom trenutku imate mogućnost odbiti primanje takvih „reklamnih“ kolačića, odnosno sudjelovanje u takozvanom „biheviorističkom“ oglašavanju, odnosno marketingu. Imajte na umu da onemogućavanjem kolačića neke značajke web stranice mogu biti ograničene.

Web Beacon
Naša internetska stranica i e-pošta u HTML formatu koriste Web Beacon u kombinaciji s kolačićima za prikupljanje skupne statistike o korištenju web stranice. Web Beacon je elektronička slika koja se naziva pojedinačni piksel (1×1) ili čisti GIF. Web Beacon mogu prepoznati određene vrste informacija na računalu posjetitelja, kao što su broj datoteke posjetitelja, vrijeme i datum pregleda stranice i opis stranice na kojoj se nalazi Web Beacon. Neke Web Beacon možete učiniti neupotrebljivima odbacivanjem datoteka povezanih s njima.

Personalizirane URL veze i personalizirane poruke
S vremena na vrijeme možemo izraditi i objaviti posebne URL veze za određene posjetitelje. Posjetite li neku od ovih stranica, možete naići na formulare koji će biti već ispunjeni, odnosno sadržavat će Vaše ime i prezime ili druge vrste podataka za koje ste prethodno naznačili da Vas zanimaju, na temelju podataka koje ste nam prethodno dostavili. Također možemo personalizirati sadržaj Landmark PMC biltena, ponuda putem e-pošte, pozivnica ili oglasa koji Vam se prikazuju na web stranicama trećih strana koje su naši poslovni partneri, uzimajući u obzir teme za koje ste prethodno pokazali interes. Prikupljamo podatke o tome kako koristite tu vrstu personaliziranih podataka kako bismo Vam mogli pružiti druge informacije koje su bolje prilagođene vašim interesima. Ako posjetite jedno od takvih web-mjesta putem personaliziranih URL veza, Landmark PMC-u dajete privolu za prikupljanje podataka o Vašim posjetima i povezivanje tih podataka s drugim podacima o Vama i Vašem odnosu s Landmark PMC-om. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste na ovaj način, nemojte posjećivati takve web stranice putem personaliziranih URL veza.

Ostale tehnologije
Možemo koristiti druge tehnologije za prikupljanje određenih informacija, kao što su internetske stranice koje gledate, sadržaj koji preuzimate, poveznice kojima pristupate, vrijeme pristupa, Vaša IP adresa, naziv domena te konfiguracije i postavke sustava, kako bismo saznali više o tome kako koristiti tehnologije povezane s Landmark PMC-om kako bismo Vam pružili relevantan sadržaj i odgovorili na Vaša pitanja o našim proizvodima i/ili uslugama. Ako ste odlučili prilagoditi podatke koje Vam je dostavio Landmark PMC, pozivamo Vas da nam pošaljete zahtjev za ažuriranje podataka koje ste nam dostavili putem obrazaca na našoj web stranici.

Landmark PMC može koristiti Vaše osobne podatke u sljedeće legitimne svrhe:

uspostavljanje veze s Vama, u vezi s Vašim interesima za naše proizvode;
lakše korištenje web stranice;
prilagođavanje sadržaja koji je najrelevantniji Vašim interesima;
obavještavanje o važnim novostima o Landmark PMC-u i/ili pružanje drugih informacija koje možete zatražiti;
obaviještavanje o novim proizvodima i uslugama, ažuriranjima proizvoda, događajima i posebnim ponudama za koje mislimo da bi Vas mogli zanimati;
promociju naših proizvoda i usluga na našim web stranicama, te na web stranicama trećih strana koje su naši poslovni partneri;
Analiziramo neke od naših internetskih usluga, poput ispunjavanja obrazaca na internetskim stranicama i odgovaranja na e-poštu, na individualnoj razini kako bismo poboljšali kvalitetu ovih ponuda i bolje prilagodili naš marketing potrebama naših kupaca.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka i prijenos Vaših osobnih podataka izvan teritorija Republike Srbije
Dijeljenje Vaših osobnih podataka:
Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s trećim stranama, osim kada je to potrebno za ispunjenje naših legitimnih profesionalnih i poslovnih potreba, za postupanje po vašem zahtjevu i/ili kada važeći zakon ili profesionalni standardi zahtijevaju ili dopuštaju da to učinimo.

Možemo podijeliti osobne podatke koje nam date:

s našim pridruženim tvrtkama;
s našim pružateljima usluga: Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim pružateljima usluga za izradu i održavanje web stranice/računa na društvenim mrežama, kao i s drugim pružateljima usluga kako bismo postigli gore navedene svrhe. Landmark PMC sa svim takvim subjektima koji imaju pristup Vašim osobnim podacima i obrađuju takve podatke po nalogu Landmark PMC-a i u svrhe koje odredi Landmark PMC (i u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka mogu se smatrati izvršiteljem obrade ), sklopi ugovor kojim se, između ostalog, uređuje zaštita osobnih podataka tijekom takve obrade;[1]
drugi primatelji s kojima dijelimo osobne podatke na vaš zahtjev: Vaše osobne podatke možemo podijeliti s drugim trećim stranama koje je potrebno otkriti, a koje ne djeluju u naše ime (npr. javni bilježnici i banke), te nadležnim tijelima kada je potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza.
Vaše osobne podatke nećemo prodavati niti iznajmljivati trećim stranama. Landmark PMC može biti obvezan zakonom u određenim okolnostima otkriti vaše osobne podatke nadležnim tijelima, uključujući tijela za provođenje zakona.

Prijenos Vaših osobnih podataka izvan teritorije Republike Srbije
Landmark PMC može prenijeti vaše osobne podatke svojim povezanim tvrtkama, odnosno pružateljima usluga koji imaju prebivalište i/ili sjedište izvan teritorija Republike Srbije, u svrhe povezane s gore opisanim svrhama.

Takav prijenos će se provesti u skladu sa svim mjerama zaštite koje se primjenjuju u odnosu na Vaše osobne podatke, uvijek opravdano i na dosljedan način. Ukoliko postoji potreba za prijenosom osobnih podataka u zemlje čije pravo jamči nižu razinu zaštite osobnih podataka, odnosno nije osigurana odgovarajuća razina zaštite, takav prijenos mora biti reguliran ugovorom između Landmark PMC-a, kao rukovatelja osobnim podacima, i takve treće osobe, koje sadrže standardne ugovorne klauzule izrađene ili ugovorne odredbe prethodno odobrene od strane Povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka Republike Srbije.

Odabir / odbijanje sudjelovanja
Landmark PMC nudi vam izbor primanja raznih vrsta komunikacija i informacija o nama, našim proizvodima i uslugama. Ako je takva opcija dostupna, možete se pretplatiti na primanje biltena ili drugih publikacija. Također možete odabrati da vam šaljemo marketinške poruke i druge posebne ponude putem e-pošte. Ako u bilo kojem trenutku želite promijeniti postavke vezane uz komunikaciju s Vama, molimo Vas da nas obavijestite o kontakt podacima kako je navedeno u nastavku (točka 13).

Naša predanost sigurnosti osobnih podataka
Landmark PMC brine o sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s obvezama propisanim važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji i Općom uredbom. Kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje, očuvali točnost osobnih podataka i osigurali primjerenu upotrebu osobnih podataka, provodimo razumne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere i postupke za očuvanje sigurnosti osobnih podataka koje obrađujemo.

Vanjske poveznice

Veze na web stranice trećih strana koje mogu biti dostupne putem naše web stranice dane su samo radi Vaše udobnosti. Klikom na te poveznice napuštate našu web stranicu. Ne pregledavamo niti upravljamo web stranicama trećih strana. Landmark PMC nije odgovoran za takve web stranice, njihov sadržaj ili njihova pravila o privatnosti. Landmark PMC ne podržava niti daje nikakva jamstva u vezi s takvim web-stranicama trećih strana, ili u odnosu na informacije, softver ili druge proizvode ili materijale koje tamo možete pronaći, ili rezultate njihovog korištenja. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj od web stranica trećih strana povezanih s ovom web stranicom, činite to na vlastitu odgovornost.

Promjene ove Politike
Ova politika privatnosti podložna je promjenama. Obavijestit ćemo Vas o promjenama ove politike privatnosti koje utječu na Vas putem odgovarajućeg komunikacijskog kanala, ovisno o načinu na koji inače komuniciramo s Vama. Izmijenjena i/ili dopunjena politika privatnosti bit će Vam dostavljena kako biste mogli ažurirati svoju suglasnost u odnosu na izmijenjeni i/ili dopunjeni sadržaj politike privatnosti ili eventualno opozvati svoju suglasnost, ako ne želite da Landmark PMC nastavi s obradom Vaše osobne podatke.

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakvih komentara, prigovora ili pitanja vezanih uz obradu Vaših osobnih podataka, odnosno ostvarivanje bilo kakvih prava u vezi s tim, možete nas kontaktirati na:

Adresa: Landmark Project Management Company doo., Kneza Miloša 54, 11000 Beograd

Telefon: +381114127877

E-pošta: office@landmark-pmc.com