Grafokarton fabrika

Nekadašnja fabrika kartona od skoro 10.000 kvadratnih metara je pod planom razvoja višestambenog kompleksa.

Ovaj kompleks je direktno povezan sa Ilicom i svim glavnim sredstvima javnog prevoza.

Zemlja

Hrvatska

Tip projekta

Stambeni objekat

Status gradnje

U toku koncept dizajn

Status prodaje

Prodaja nije aktivirana